Tin tức & Sự kiện

Ngày 15-08-2018

LỄ KHỞI ĐỘNG LẦN THỨ 7 NĂM 2017 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI 1

14/08/2017 | 18:52

LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU - TOPICA LẦN THỨ 6 NĂM 2017 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI 1

02/08/2017 | 09:55

LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU- TOPICA LẦN 5 TẠI HÀ NỘI

23/06/2017 | 15:22

LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU- TOPICA LẦN 4 TẠI HÀ NỘI

17/05/2017 | 13:57

LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU- TOPICA LẦN 3 NĂM 2017 TẠI HÀ NỘI

14/04/2017 | 08:25

LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU- TOPICA LẦN 2 NĂM 2017

15/03/2017 | 08:09

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CƯ NHÂN CHO 82 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

01/03/2017 | 14:28

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN CHO 53 HỌC VIÊN CÁC NGÀNH LUẬT KINH TẾ, KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

01/03/2017 | 14:03

Lễ khởi động lần thứ 11 năm 2016 tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1

15/12/2016 | 08:54

Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân cho 415 học viên của Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên

09/12/2016 | 10:54

Trang 1/3 <123>