Đào tạo

Ngày 12-04-2018

Danh sách cán bộ trung tâm

                                                                    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ, HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

Email; website

 

Cơ quan

Di động

 

Website: dec.tnu.edu.vn

 

STT

1

2

3

4

 

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Giám đốc:PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

0913.589.758

conghn@tnu.edu.vn

 

 

PGĐ: TS. Trương Hữu Dũng

02083.848.909

0912.221.821

thdung@tnu.edu.vn

 

 

PGĐ: TS. Đoàn Đức Hải

 

0913.089.612

haidd@tnu.edu.vn

 

II

PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

Bộ phận Tuyển sinh, Tạo nguồn&TT

02083.646.111

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận: Bùi Thị Thu Trí

 

0961.555.098

buitri.dec@tnu.edu.vn

 

 

Bộ phận Quản lý đào tạo

 02083.754.226

 

 

 

 

Trưởng bộ phận: Dương Thị Kim Thu

 

0399.873.569

duongkimthu@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Giang

 

0935.003.202

nguyengiangdttx@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Đồng Thị Thu Trang

 

0966.662.310

thutrangdttx@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Hoài Thu

 

0392.653.404

dothu91@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Trương Cao Dũng

 

0969.361.189

truongcaodung@tnu.edu.vn

 

 

Bộ phận Thanh tra Khảo thí và QLSV

 02083.646.777

 

 

 

 

Trưởng bộ phận: Phùng Đức Hoàn

 

0912.580.335

phungduchoan@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Bế Nhật Minh

 

0965.483.565

minhbn@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Diệp

 

0972.202.205

Bichdiep@tnu.edu.vn

 

 

Chuyên viên: Lý Thị Nhiên

 

0335.800.800

lynhien@tnu.edu.vn

 

III

PHÒNG TỔNG HỢP

02083.648.989

 

 

 

 

Bộ phận Hành chính

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận: Ngô Thị Vân

 

0983.222.612

Van.nt@tnu.edu.vn

 

 

Lái xe: Hà Minh Tuấn

 

0912.069.828

haminhtuan@tnu.edu.vn

 

 

Bộ phận Kế toán

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng: Trần Thị Bích Thảo

 

0911.525.111

thao.ttb@tnu.edu.vn

 

 

Kế toán viên: Trần Xuân Hùng

 

0888.607.999

 

 

 

Kế toán viên: Đỗ Huyền Trang

 

0912.428.555

huyentrang@tnu.edu.vn

 

 

Kế toán viên: Nguyễn Thị Đan Phượng

 

0975.468.956

Danphuong@tnu.edu.vn

 

 

Kế toán viên: Trần Thị Quỳnh Trang

 

0987.414.143

Trantrang.dttx@tnu.edu.vn

 

Các bài liên quan