Thông tin Tuyển sinh

Ngày 18-09-2018

BỘ PHẬN TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ TRUYỀN THÔNG

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

BỘ PHẬN TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ TRUYỀN THÔNG


                                                 BỘ PHẬN TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

Di động

Email

Ghi chú

1

TS. Trương Hữu Dũng

Phó Giám đốc

02083.848.909

0912.221.821

thdung@tnu.edu.vn

 

2

ThS. Bùi Thị Thu Trí

Phụ trách bộ phận

02083.646.111

0961.555.098

buitri.dec@tnu.edu.vn

 

 

         


1.       
Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà T1 – Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
2.        Tổ 1 – Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
3.        Điện thoại liên hệ: 02083.646.111
4.        Website của Trung tâm: dec.tnu.edu.vn

Các bài liên quan