Thông tin Tuyển sinh

Ngày 18-09-2018

BỘ PHẬN TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ QLHV

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

BỘ PHẬN TẠO NGUỒN - TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ QLHV

 

 

  STT

   HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

              SỐ ĐIỆN THOẠI

                    EMAIL

 GHI CHÚ

   CƠ QUAN

   DI ĐỘNG

    1

TS. Trương Hữu Dũng

 Phó Giám       đốc

  02083.848.909

  0912.221.821

  thdung@tnu.edu.vn

 

    2

TS. Phùng Đức Hoàn

 Trưởng BP

  02083.646.111

  0912.580.335

  phungduchoan@tnu.edu.vn

 

    3

Đỗ Thị Xuân

 Chuyên viên

  0969.887.437

  doxuan@tnu.edu.vn

 

    4

Nguyễn Đức Quang

 Chuyên viên

  0987.888.427

  ndquangtn@tnu.edu.vn

 

    5

Phạm Thanh Nghị 

 Chuyên viên

  02083.648.989

  0912.866.113

  thanhnghi81@tnu.edu.vn

 


  • Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà T1 – Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

         Tổ 1 – Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

  • Điện thoại liên hệ: 02083.646.111
  • Website của Trung tâm: dec.tnu.edu.vn

Các bài liên quan