Thông báo

Ngày 26-09-2018

TUYỂN SINH TRUYỀN THỐNG

 

THỐNG KÊ CÁC ĐỢT QUYẾT ĐỊNH SINH VIÊN TRUYỀN THỐNG
TT Tên lớp Địa điểm Số lượng Quyết định Ngày tháng theo quyết định
1 Địa chính môi trường Trường TC Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 56 Đợt 1: 891/QĐ- ĐHTN 25/6/2014
5 Đợt 2: 1033/QĐ- ĐHTN 25/7/2014
15 Đợt 3:1188c/QĐ-ĐHTN 4/8/2014
2 Luật K5 Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm Phú Thọ (Trung tâm GDTX Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) 44 Đợt 1: 1442/QĐ- ĐHTN 25/10/2013
14 Đợt 2: 1812/QĐ- ĐHTN 27/12/2013
2 Đợt 3:445/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
3 Luật K6 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc – Hòa Bình 114 Đợt 1: 1660/QĐ- ĐHTN 29/11/2013
19 Đợt 2: 1812/QĐ- ĐHTN 27/12/2013
26 Đợt 3: 445/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
3 Đợt 4: 532b/QĐ- ĐHTN 2/5/2014
4 Luật K7 Trường CĐ nghề Cơ điện Tây Bắc – Hòa Bình (Trung tâm GDTX huyện Yên Thủy – Hòa Bình) 69 Đợt 1: 1732/QĐ- ĐHTN 12/12/2013
10 Đợt 2: 1812/QĐ- ĐHTN 27/12/2013
13 Đợt 3:266/QĐ- ĐHTN 27/02/2014
4 Đợt 4: 445/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
5 Luật K8 Trường TC Văn hóa nghệ thuật Lạng Sơn 51 Đợt 1:117/QĐ- ĐHTN 24/01/2014
46 Đợt 2: 445/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
7 Đợt 3: 532b/QĐ- ĐHTN 2/5/2014
6 Luật K9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ ( Trung tâm Dạy nghề Đoan Hùng – Phú Thọ) 53 Đợt 1: 447/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
6 Đợt 2: 532b/QĐ- ĐHTN 2/5/2014
8 Đợt 3: 796/QĐ- ĐHTN 13/06/2014
3 Đợt 4: 887/QĐ- ĐHTN 25/06/2014
9 Đợt 5: 1033/QĐ- ĐHTN 25/07/2014
7 Luật K10 Công ty CP Đào tạo và phát triển tri thức việt BS 48 Đợt 1: 450/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
9 Đợt 2: 532b/QĐ- ĐHTN 2/5/2014
4 Đợt 3: 796/QĐ- ĐHTN 13/06/2014
3 Đợt 4: 887/QĐ- ĐHTN 25/06/2014
6 Đợt 5: 1033/QĐ- ĐHTN 25/07/2014
8 Luật K11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm GDTX Văn Quan – Lạng Sơn) 71 Đợt 1: 449/QĐ- ĐHTN 10/4/2014
9 Đợt 2: 532b/QĐ- ĐHTN 2/5/2014
11 Đợt 3: 796/QĐ- ĐHTN 13/06/2014
3 Đợt 4: 887/QĐ- ĐHTN 25/06/2014
3 Đợt 5: 1033/QĐ- ĐHTN 25/07/2014
9 Luật K12 Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc – Hòa Bình (TP Hòa Bình) 40 Đợt 1: 1989/QĐ- ĐHTN 5/11/2014
6 Đợt 2: 2361/QĐ-ĐHTN 15/12/2014
9 Đợt 3: 317/QĐ-ĐHTN 9/2/2015
5 Đợt 4: 586/QĐ-ĐHTN 3/4/2015
1 Đợt 5: 794/QĐ-ĐHTN 6/5/2015
10 Luật K13 Trung tâm GDTX Võ Nhai – Thái Nguyên 35 Đợt 1: 2361/QĐ-ĐHTN 15/12/2014
7 Đợt 2: 317/QĐ-ĐHTN 9/2/2015
4 Đợt 3: 586/QĐ-ĐHTN 3/4/2015
3 Đợt 4: 794/QĐ-ĐHTN 6/5/2015
3 Đợt 5: 1080/QĐ- ĐHTN 4/6/2015
20 Đợt 6: 2425a/QĐ-ĐHTN 22/10/2015
1 Đợt 8: 3449/QĐ-ĐHTN 3/8/2016
9 Đợt 7: 2641/QĐ-ĐHTN 12/11/2015
11 Luật K1–
 Văn bằng 2
Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng – TP HCM 56 Đợt 1: 5000/QĐ-ĐHTN 14/12/2016
8 Đợt 2: 1615/QĐ- ĐHTN 10/8/2017
10 Đợt 3: 2213/QĐ- ĐHTN 13/10/2017
12 Ngôn ngữ
 Anh
Văn Bằng 2
Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng – TP HCM 51 Đợt 1: 4698/QĐ-ĐHTN 14/12/2016
20 Đợt 2: 800/QĐ-ĐHTN 8/5/2017
20 Đợt 3: 1615/QĐ- ĐHTN 10/8/2017
15 Đợt 4: 2213/QĐ- ĐHTN 13/10/2017
13 Khoa học
thư viện
Trung tâm GDTX số 2 – Nghệ An 50 Đợt 1: 4699/QĐ-ĐHTN 14/12/2016
1 Đợt 2: 53/QĐ-ĐHTN 10/1/2017
18 Đợt 3: 799/QĐ-ĐHTN 8/5/2017
14 Luật – VB1 Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng – TP HCM 19 Đợt 1: 2619/QĐ-ĐHTN 07.12.2017
15 Địa chính – môi trường VB1 Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng – TP HCM 26 Đợt 1: 2212/QĐ-ĐHTN 13.10.2017
16 Địa chính – môi trường VB2 Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng – TP HCM 29 Đợt 1: 2212/QĐ-ĐHTN 13.10.2017

 

Kế hoạch khởi động 6 tháng cuối năm 2018 tại Hà Nội, TP- Hồ Chí Minh theo File đính kèm.

Các bài liên quan