Lịch học

Ngày 12-04-2018

Danh sách cán bộ trung tâm

STT

ĐƠN VỊ, HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

Email; website

 

Cơ quan

Di động

 

web: http://dec.tnu.edu.vn/

 

 

1

2

3

4

 

I

BAN GIÁM ĐỐC
 

1

Giám đốc:PGS.TS. Nguyễn Hữu Công 


0913.589.758

conghn@tnu.edu.vn

 

2

PGĐ: TS. Trương Hữu Dũng 

02083.848.909

0912.222.821

thdung@tnu.edu.vn

 

3

PGĐ: TS. Đoàn Đức Hải 

 

0913.089.612

haidd@tnu.edu.vn

 

II

PHÒNG CHUYÊN MÔN

02083.754.226 

1

Bộ phận Đào tạo

  

2

Trưởng bộ phận: Dương Thị Kim Thu 

 

01699.873.569

duongkimthu@tnu.edu.vn

 

3

Chuyên viên: Bùi Thị Thu Trí 

 

01653.279.990

Buitri.dec@tnu.edu.vn

 

4

Chuyên viên: Nguyễn Thị Giang 

 

0935.003.202

nguyengiangdttx@tnu.edu.vn

 

5

Chuyên viên: Đồng Thị Thu Trang 

 

0966.668.310

thutrangdttx@tnu.edu.vn

 

6

Chuyên viên: Trần Ngọc Hà 

 

0964.707.089

Hatn224@tnu.edu.vn

 

7

Chuyên viên: Hoàng Thị Trang 

 

0977.107.409

Hoangtrang91@tnu.edu.vn

 

8

Bộ phận Khảo thí & ĐBCLĐT

  

9

Trưởng bộ phận: Phùng Đức Hoàn 

 

0912.580.335

phungduchoan@tnu.edu.vn

 

10

Chuyên viên: Nguyễn Đức Quang 

 

0987.888.247

ndquangtn@tnu.edu.vn

 

11

Chuyên viên: Bế Nhật Minh 

 

0965.483.565

minhbn@tnu.edu.vn

 

12

Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Diệp 

 

0972.202.205

bichdiep@tnu.edu.vn

 

13

Chuyên viên: Lý Thị Nhiên 

 

0972.533.510


 

14

Chuyên viên: Nguyễn Thị Đan Phượng 

 

0975.468.956


 

15

Bộ phận Tuyển sinh & QLHV

  

16

Chuyên viên: Đỗ Thị Xuân 

 

0969.887.437

doxuan@tnu.edu.vn

 

17

Chuyên viên: Phạm Thanh Nghị 

 

0912.866.113

thanhnghi81@tnu.edu.vn

 

III

PHÒNG TỔNG HỢP

02083.648.989 

1

Bộ phận Hành chính
 

2

Phụ trách bộ phận: Đoàn Đức Hải 


0913.089.612

haidd@tnu.edu.vn

 

3

Chuyên viên: Ngô Thị Vân 


0983.222.612

Van.nt@tnu.edu.vn

 

4

Chuyên viên: Nguyễn Thị Đan Phượng 


0975.468.956

danphuong@tnu.edu.vn

 

5

Lái xe: Hà Minh Tuấn 


0912.069.828


 

6

Bộ phận Kế toán
 

7

Kế toán trưởng: Trần Thị Bích Thảo 


0911.525.111

thaogdqptn@gmail.com

 

8

Kế toán viên:  Đỗ Thị Huyền Trang 


0912.428.555

huyentrang@tnu.edu.vn

 

9

Kế toán viên: Trần Thị Quỳnh Trang 


0987.414.143

Trantrang.dttx@tnu.edu.vn

 

Các bài liên quan