LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CƯ NHÂN CHO 54 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày 13-12-2018

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CƯ NHÂN CHO 54 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Các bài liên quan