LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN CHO 239 HỌC VIÊN CÁC NGÀNH LUẬT KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày 14-01-2019

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN CHO 239 HỌC VIÊN CÁC NGÀNH LUẬT KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Các bài liên quan