Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 35 học viên ngành Luật của Đại học Thái Nguyên tại Trung tâm GDNN - GDTX số 1 tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30-01-2019

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 35 học viên ngành Luật của Đại học Thái Nguyên tại Trung tâm GDNN - GDTX số 1 tỉnh Lạng Sơn

Các bài liên quan