LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN CHO 194 HỌC VIÊN CÁC NGÀNH LUẬT KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngày 20-05-2019

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN CHO 194 HỌC VIÊN CÁC NGÀNH LUẬT KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Các bài liên quan