Đào tạo

Ngày 24-01-2018

Đoàn công tác của Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên làm việc với Viện Phát triển nguồn lực – Đại học Trà Vinh

Ngày 15.01.2018; Đoàn công tác của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên đã thăm và làm việc với Viện Phát triển nguồn lực- Đại học Trà Vinh. PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa và các đồng chí tháp tùng trong đoàn đã làm việc với tập thể lãnh đạo Viện Phát triển nguồn lực – Đại học Trà Vinh do TS. Nguyễn Văn Nguyện – Viện trưởng Viện Phát triển nguồn lực dẫn đầu. Trong khuân khổ chuyến công tác, hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến mô hình, cơ cấu của Viện Phát triển nguồn lực; cách triển khai tuyển sinh và phát triển mạng lưới tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo từ xa trực thuộc Viện Phát triển nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh cũng như khả năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực về tuyển sinh và quản lý đào tạo từ xa. Chuyến công tác đã hoàn thành tốt đẹp, hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác mới cho cả hai đơn vị.

 

Các bài liên quan