Lễ bế giảng, trao bằng cử nhân cho 81 học viên các ngành Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh của trung tâm đào tạo từ xa –Đại học Thái Nguyên

Ngày 26-12-2018

Lễ bế giảng, trao bằng cử nhân cho 81 học viên các ngành Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh của trung tâm đào tạo từ xa –Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan