Lế bế giảng, trao bằng cử nhân cho 194 học viên các ngành Luật kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên

Ngày 20-05-2019

Lế bế giảng, trao bằng cử nhân cho 194 học viên các ngành Luật kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan