Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.646111
Fax: 0280.3648989
Email: dec@tnu.edu.vn