Đào tạo

Ngày 08-10-2015

Cơ sở tiếp nhận

 

ĐỊA ĐIỂM ĐẶT LỚP

 

I

TỈNH THÁI NGUYÊN

 

1

Trung tâm GDTX huyện Phổ Yên – Thái Nguyên

 
 

2

Trung tâm GDTX Phú Lương – Thái Nguyên

 

3

Trung tâm GDTX Thị xã Sông Công – Thái Nguyên

 

4

Trung tâm GDTX huyện Đại Từ - Thái Nguyên

 
 

5

Trung tâm GDTX Võ Nhai

 

6

Trung tâm GDTX TP Thái Nguyên

 

7

Công ty CP Đào tạo và phát triển tri thức Việt BS – Thái Nguyên

 
 

II

TỈNH LẠNG SƠN

 

8

Trường Trung cấp KTKT Lạng Sơn

 

9

Trung tâm GDTX 1 Lạng Sơn

 

 

 

10

Trường TC Văn hóa nghệ thuật Lạng Sơn

 
 

III

TỈNH HÒA BÌNH

 

11

Trường CĐ Văn hóa Nghệ Thuật Tây Bắc Hòa Bình

 
 
 
 

12

Trường CĐ Cơ điện Tây Bắc Hòa Bình

 
 

IV

TỈNH PHÚ THỌ

 

13

Trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm Phú Thọ

 
 
 

14

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ

 

V

TỈNH THÁI BÌNH

 

15

Trung tâm GDTX huyện Tiền Hải – Thái Bình

 

 

VI

 

THÀNH PHỐ  HÀ NỘI

 

17

Trường Trung cấp kinh tế Hà Nội 1

 

18

Tổ hợp Giáo dục TOPICA Hà Nội

 

Các bài liên quan