Đào tạo

Ngày 08-10-2015

Địa điểm đặt lớp

I. TỈNH THÁI NGUYÊN

1. Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên

2. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Lương – Thái Nguyên

3. Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố Sông Công – Thái Nguyên

4. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đại Từ - Thái Nguyên

5. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Võ Nhai

6. Trung tâm GDNN - GDTX Thành Phố Thái Nguyên

7. Công ty CP Đào tạo và phát triển tri thức Việt BS – Thái Nguyên

II. TỈNH LẠNG SƠN

8. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lạng Sơn

9. Trung tâm GDNN – GDTX số 1 Lạng Sơn

10. Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Lạng Sơn

III. TỈNH HÒA BÌNH

11. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Tây Bắc Hòa Bình

12. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc Hòa Bình

IV. TỈNH PHÚ THỌ

13. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Phú Thọ

14. Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ

V. TỈNH THÁI BÌNH

15. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiền Hải – Thái Bình

VI.THÀNH PHỐ  HÀ NỘI

17.Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1

18. Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA Hà Nội

VII. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

19. Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng

20. Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA TP Hồ Chí Minh

Các bài liên quan