Hệ thống Đào tạo

Ngày 08-10-2015

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Phương tiện:

Trung tâm Học liệu được trang bị hệ thống máy chủ, máy tính nối mạng và đường truyền rất mạnh, đủ để kết nối với tất cả các địa phương trong khu vực. Ngoài ra Trung tâm có hệ thống thiết bị hỗ trợ như: phòng truyền hình trực tuyến (video conferences), phòng học đa phương tiện, phòng nghe nhìn…sẽ là các phương tiện chính hỗ trợ công tác đào tạo từ xa.

Ngoài cơ sở vật chất của Trung tâm, hệ thống máy tính nối mạng của các đơn vị thành viên cũng đã được nâng cấp, cải thiện đáng kể thông qua dự án TRIG sẽ góp phần vào sự thành công của công tác đào tạo từ xa.

Học liệu:

Hệ thống tài liệu điện tử của Trung tâm học liệu hiện nay, được Hiệp hội thư viện các trường Đại học đánh giá là mạnh nhất Việt Nam. Với trên 4.000 giáo trình và gần 10.000 tài liệu tham khảo khác, là điều kiện vô cùng thuận lợi để các học viên học theo hình thức từ xa truy cập và sử dụng.

Xuất bản sách:

Nhà xuất bản, đã đi vào hoạt động trên 5 năm, đủ kinh nghiệm và điều kiện để xuất bản giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập, phục vụ công tác đào tạo từ xa

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo từ xa có khối lượng, nội dung, cấu trúc kiến thức như chương trình chính qui cùng ngành học. Tổ chức, thực hiện theo: Qui chế tổ chức đào tạo thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng, bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa, kèm theo quyết định số 40/2003/ QĐ – Bộ GD và ĐT, ngày 8/8/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.


Tổ chức đào tạo

Căn cứ vào nhu cầu học tập của xã hội và nguồn lực ở các địa phương, hiện tại Trung tâm đang đào tạo theo hai phương thức đào tạo: Phương thức đào tạo truyền thống, Phương thức đào tạo trực tuyến (Elearning) một số ngành:

I. Phương thức đào tạo truyền thống gồm có một số ngành sau đây:

1. Cử nhân Kế toán tổng hợp
2. Cử nhân Giáo dục mầm non
3. Cử nhân Giáo dục tiểu học 
4. Cử nhân Luật

5. Cử nhân Luật kinh tế…
II. Phương thức đào tạo trực tuyến (Elearning) gồm có một số ngành sau đây:

1. Cử nhân Kế toán

2. Cử nhân Luật

3. Cử nhân Tài chính ngân hàng

4. Cử  nhân Quản trị kinh doanh

5. Kỹ sư Công nghệ thông tin

6. Cử nhân Luật kinh tế

III. Thông tin cơ bản về tuyển sinh các chương trình ngắn hạn (cấp chứng chỉ).

1.Chương trình quản lý hành chính nhà nước

2.Chương trình quản lý giáo dục

3.Chương trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

4.Chương trình nghiệp vụ kế toán trưởng

Văn bằng cấp 
Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học, văn bằng do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký và cấp, có giá trị sử dụng như các loại văn bằng khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Địa chỉ liên lạc

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại : 02803.648989
Số fax: 02803.748989
Email: dttxdhtn@tnu.edu.vn
Website: www.dec.tnu.edu.vn

 

Các bài liên quan