Giới thiệu

Ngày 08-10-2015

Sơ đồ tổ chức gồm có:

                                               DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
STT   ĐƠN VỊ, HỌ VÀ TÊN       ĐIỆN THOẠI   Email; website
Chức vụ   Cơ quan   Di động  
Website: dec.tnu.edu.vn
1       2   3   4
I   CHI BỘ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA                
1    Trương Hữu Dũng   Bí thư chi bộ   02083.848.909   0912.221.821   thdung@tnu.edu.vn
2   Dương Thị Kim Thu   Chi ủy viên   02083.754.226   0399.873.569   duongkimthu@tnu.edu.vn
II   BAN GIÁM ĐỐC                
1   PGS.TS. Nguyễn Hữu Công   Giám đốc       0913.589.758   conghn@tnu.edu.vn
2   TS. Trương Hữu Dũng   Phó Giám đốc TT   02083.848.909   0912.221.821   thdung@tnu.edu.vn
3   TS. Đoàn Đức Hải   Phó Giám đốc       0913.089.612   haidd@tnu.edu.vn
III   PHÒNG CHUYÊN MÔN       02083.754.226        
    TS. Trương Hữu Dũng   Trưởng phòng   02083.848.909   0912.221.821   thdung@tnu.edu.vn
    Bộ phận Đào tạo                
2   Dương Thị Kim Thu   Trưởng nhóm bộ phận       0399.873.569   duongkimthu@tnu.edu.vn
3   Bùi Thị Thu Trí   Chuyên viên       0961.555.098   Buitri.dec@tnu.edu.vn
4   Nguyễn Thị Giang   Chuyên viên       0935.003.202   nguyengiangdttx@tnu.edu.vn
5   Đồng Thị Thu Trang   Chuyên viên       0966.662.310   thutrangdttx@tnu.edu.vn
6   Trần Ngọc Hà   Chuyên viên       0964.707.089   Hatn224@tnu.edu.vn
7   Hoàng Thị Trang   Chuyên viên       0977.107.409   hoangtrang91@tnu.edu.vn
8   Đỗ Thị Hoài Thu   Chuyên viên       0392.653.404   dothu91@tnu.edu.vn
    Bộ phận Bộ phận Tuyển sinh & QLHV, Khảo thí & ĐBCLĐT       02083.646.111        
    Phùng Đức Hoàn   Trưởng nhóm bộ phận       0912.580.335   phungduchoan@tnu.edu.vn
1   Bế Nhật Minh   Chuyên viên       0965.483.565   minhbn@tnu.edu.vn
2   Trương Cao Dũng   Chuyên viên       0969.361.189   truongcaodung@tnu.edu.vn
3   Nguyễn Thị Bích Diệp   Chuyên viên       0972.202.205   Bichdiep@tnu.edu.vn
4   Lý Thị Nhiên   Chuyên viên       0335.800.800   lynhien@tnu.edu.vn
5   Nguyễn Thị Đan Phượng   Chuyên viên       0975.468.956   Danphuong@tnu.edu.vn
7   Đỗ Thị Xuân   Chuyên viên       0969.887.437   doxuan@tnu.edu.vn
8   Nguyễn Đức Quang   Chuyên viên       0987.888.427   ndquangtn@tnu.edu.vn
IV   PHÒNG TỔNG HỢP                
    Bộ phận Hành chính       02083.648.989        
1   TS: Đoàn Đức Hải   Phụ trách bộ phận       0913.089.612   haidd@tnu.edu.vn
2   Lê Hải Yến   Văn thư       0988.253.567   lehaiyen@tnu.edu.vn
3   Phạm Thanh Nghị   Chuyên viên       0912.866.113   Thanhnghi81@tnu.edu.vn
4   Hà Minh Tuấn   Lái xe       0912.069.828    
    Bộ phận Kế toán                
1   Trần Thị Bích Thảo   Kế toán trưởng       0911.525.111   thao.ttb@tnu.edu.vn
2   Trần Xuân Hùng   Kế toán viên       0888.607.999    
3   Đỗ Huyền Trang   Kế toán viên       0912.428.555   huyentrang@tnu.edu.vn
4   Ngô Thị Vân   Kế toán viên       0983.222.612   Van.nt@tnu.edu.vn
5   Trần Thị Quỳnh Trang   Kế toán viên       0987.414.143   Trantrang.dttx@tnu.edu.vn
V   CÔNG ĐOÀN & ĐOÀN
THANH NIÊN
               
1   Dương Thị Kim Thu   Tổ trưởng  tổ Công đoàn   02083.754.226   0399.873.569   duongkimthu@tnu.edu.vn
2   Bế Nhật Minh   Phân đoàn trưởng Đoàn TN   02083.646.111   0965.483.565   minhbn@tnu.edu.vn

Các bài liên quan