Giới thiệu

Ngày 08-10-2015

Ban Giám đốc của Trung tâm có 3 người:


+ Giám đốc:  PGS.TS Nguyễn Hữu Công

Điện thoại: 0913 589 758

Email: conghn@tnu.edu.vn


+ Phó giám đốc:


1. TS Trương Hữu Dũng

Điện thoại: 0912 221 821

Email: thdung@tnu.edu.vn


2. ThS Vũ Văn Đam

Điện thoại: 0913 509 437

Email: vudam@tnu.edu.vn

Các bài liên quan