Giới thiệu

Ngày 08-10-2015

Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên

1. Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Hữu Công

- Điện thoại: 0913 589 758

- Email: conghn@tnu.edu.vn

 

2. Phó Giám đốc: TS. Trương Hữu Dũng

- Điện thoại: 0912 221 821

- Email: thdung@tnu.edu.vn

 

3. Phó Giám đốc: TS. Đoàn Đức Hải

- Điện thoại: 0913 089 612

- Email: haidd@tnu.edu.vn

Các bài liên quan