Giới thiệu

Ngày 19-12-2016

BÀI GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đại học Thái Nguyên là một trong 5 đại học của Việt nam thực hiện theo mô hình 2 cấp với sứ mệnh, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Hiện nay Đại học có tổng số 27 cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. Đến hết tháng 10 năm 2016 Đại học có gần 4.500 CBVC, trong đó có 10 Giáo sư; trên 120 Phó Giáo sư;  gần 600 người có trình độ tiến sĩ; 06 Nhà giáo Nhân dân; 70 Nhà giáo Ưu tú, 9 Thầy thuốc Ưu tú.

Hiện nay, Đại học đang đào tạo 109 ngành và 169 chuyên ngành trình độ đại học; 56 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 13 chuyên ngành bác sỹ chuyên khoa cấp I, 04 chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa cấp II, 04 chuyên ngành bác sĩ nội trú;  trên 30 chuyên ngành trình độ tiến sĩ. Trong đó, có 8 chương trình tiên tiến ở trình độ đại học được nhập khẩu và giảng dạy bằng tiếng Anh; 14 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội, ngoài hình thức đào tạo chính quy, trong những năm qua, Đại học Thái nguyên đã  mở thêm hình thức Đào tạo trực tuyến để một mặt đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho đối tượng người học không đủ quỹ thời gian để theo học mặt khác thực hiện tốt chủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ứng dụng công nghệ cao trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

Với đội ngủ giảng viên hùng hậu cộng thêm với điều kiện học liệu phong phú và sử dụng công nghệ dạy học hiện đại, cập nhật với công nghệ của thế giới. Đại học TN camkếtmạnh mẽ trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo, và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học trong suốt quá trình học tập.

Các bài liên quan