Thông tin Tuyển sinh

Ngày 07-07-2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học năm 2017

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Số:  3159 /TBTS - ĐTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày  06   tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Kính gửi: ...............................................................................................................

               ................................................................................................................

          Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng xã hội học tập nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của mọi người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2017 Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai tuyển sinh chương trình đại học, hình thức đào tạo từ xa một số chuyên ngành theo nhu cầu xã hội (danh sách các chuyên ngành đào tạo kèm theo ).

          Đây là chương trình học được triển khai theo quy chế 40/2003/QĐ – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người học như: Tuyển sinh nhiều đợt trong năm, học phí thấp, học vào ngày nghỉ cuối tuần tại các địa phương. Bằng tốt nghiệp đại học do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký và cấp, có giá trị như các loại hình đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

          Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị để tạo điều kiện cho người dân ở địa phương được học tập nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng được nguồn nhân lực có trình độ cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên; Đ/c: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên; ĐT: (0280) 364.89.89; Di động: 0987.888.427;   Website: www.dec.tnu.edu.vn – Email: dec@tnu.edu.vn   

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BGD (B/c);

- Lưu VP;

- Website.     

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                             

Đã ký

 

              PGS.TS Nguyễn Hữu Công

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TUYỂN SINH CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

(Kèm theo thông báo số:  3159   /TBTS-ĐTTX)

 

TT 

Tên chuyên ngành học

Đối tượng

tuyển sinh

Thời gian học

Hình thức

tuyển sinh

Phương thức học

Văn bằng cấp

1

Luật; Luật Kinh tế

- Cán bộ công chức đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, lực lượng vũ trang nhân dân…

- Đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương trở lên, không hạn chế tuổi.

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đang học tại các trường đại học, cao đẳng.

- Những người đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương (THCN, TCCN không cùng chuyên ngành hoặc có bằng Trung cấp lý luận chính trị): Thời gian đào tạo 4,5 năm đến 5 năm.

- Những người đã tốt nghiệp THCN, TCCN cùng chuyên ngành; Tốt nghiệp cao đẳng không cùng chuyên ngành: Thời gian đào tạo 3 đến 3,5 năm.

- Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành: Thời gian đào tạo 2 năm đến 2,5 năm.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên: Thời gian đào tạo 1,5 đến 2 năm (căn cứ số môn được miễn).

- Xét tuyển hồ sơ, không thi tuyển

- Hồ sơ đăng kí xét tuyển do Đại học Thái Nguyên phát hành.

Học vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. (học ngoài giờ hành chính)

- Văn bằng do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký và cấp.

- Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng đại học có giá trị như các loại văn bằng khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

2

Quản trị kinh doanh

3

Kế toán tổng hợp

4

Kinh tế nông nghiệp

5

Thư viện - Thiết bị dạy học

6

Phát triển nông thôn

7

Địa chính – Môi trường

8

Chăn nuôi – Thú y

9

Tiếng anh

10

Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác….

Các bài liên quan