Thông tin Tuyển sinh

Ngày 29-12-2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học trực tuyến (E-LEARNING) năm 2017

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4990 /TBTS-ĐHTN

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

Căn cứ vào Nghị định 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số: 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Quyết định số: 40/2003/QĐ-BGDĐT ngày 08/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa;

Căn cứ Quyết định số: 236/QĐ-ĐHTN ngày 3/2/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt Quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo theo hình thức giaod dục từ xa của Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số: 3830/QĐ-ĐHTN ngày 9/9/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định mức thu học phí đào tạo đối với học viên Đại học từ xa, theo phương thức đào tạo E-learning TNU – TOPICA, năm 2016-2017.

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến (E-Learning) như sau:

  1.    Ngành đào tạo

Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thông tin.

2.    Đối tượng

Tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

3.    Thời gian đào tạo

 • Đối tượng đã có bằng THPT: 4,5 – 5 năm
 • Đối tượng đã có bằng Trung cấp: 3 – 3,5 năm
 • Đối tượng đã có bằng Cao đẳng cùng ngành: 2 – 2.5 năm
 • Đối tượng đã có bằng Cao đẳng khác ngành: 3 – 3,5 năm
 • Đối tượng đã có bằng Đại học: 1,5 -  2 năm

4.    Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển)

5.    Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 02/01/2017.

6.    Bằng tốt nghiệp đại học

 • Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Đại học.
 • Học viên tốt nghiệp được đăng ký dự thi ở các bậc học cao hơn.

7.    Thủ tục đăng ký xét tuyển

 • Khi đăng ký xét tuyển học viên nhận hồ sơ theo mẫu của Đại học Thái Nguyên tại văn phòng tuyển sinh.
 • Lệ phí hồ sơ, xét tuyển và làm thẻ học viên: 300.000đ/1 học viên.
 • Học phí: 350.000đ/tín chỉ (theo số tín chỉ của từng môn học)

8.    Địa chỉ văn phòng tuyển sinh và cơ sở đào tạo 

Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên, Địa chỉ: Tòa nhà T1 – Đại học Thái Nguyên – Phương Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803.648989; 02803.754266 – Fax: 02803.748989 

Website: http://dec.tnu.vn, Email: dttxdhtn@tnu.edu.vn

 • Văn phòng Topica Hà Nội: Tầng 3 số 75 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

ĐT (04)3868-4287; Website: http://tnu.topica.edu.vn; Email: info@topica.edu.vn

 • Cơ sở đào tạo và khai giảng tại Hà Nội: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1, số 54, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Văn phòng Topica TP Hồ Chí Minh: 58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10,
  Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 66731738, Fax: (08) 38181 281; Email: info@topica.edu.vn

 • Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh: Trung tâm giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng, số 37/3-37/5, Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 • Địa điểm khai giảng tại TP Hồ Chí Minh: Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn, số 311 – 319, Đường Gia Phú, Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

 

Nơi nhận:

-       Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA;

-       Trung tâm ĐTTX;

-       Lưu VP, đưa web Trung tâm.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Các bài liên quan