Giáo viên giảng dạy

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN

 
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA      
               
                                                                      DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
 
TT  Họ và tên     Học      hàm Chuyên
ngành
 Môn tham     gia giảng     dạy     SĐT Email

 

Đơn vị công tác

 

1 Hoàng Thị Lệ Mỹ  Thạc sĩ  Luật học Luật môi trường, Luật kinh tế   0976796055     hoanglemy88@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

2 Nguyễn Ngọc Lý Thạc sĩ Tài chính ngân hang Tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán 0988467658 ngoclycp@gmail.com

Bộ môn tài chính - Khoa Ngân hàng - tài chính - Đại học Kinh tế & QTKD

 

3 Nguyễn Việt Dũng Tiến sĩ Kinh tế tài chính, ngân hàng Tài chính tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Tài chính quốc tế 0915644857 nguyenvietdung@tueba.edu.vn

Bộ môn NL - TCTT - Khoa Ngân hàng - tài chính - Đại học Kinh tế & QTKD

 

4 Mai Thị Huyền Trang Thạc sĩ Quản lý kinh tế Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế phát triển  0979754612 maitrang2906@gmail.com

Bộ môn Kinh tế phát triển - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế & QTKD

 

5 Nguyễn Trọng Nghĩa Thạc sĩ Kế toán Kế toán hành chính sự nghiệp, Thuế; Nguyên lý kế toán 0983201475 nghiant.tueba@gmail.com

Bộ môn Kế toán tổng hợp - Khoa Kế toán - ĐH kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

6 Nguyễn Thị Nga Thạc sĩ Kế toán, tài vụ &PTHĐKT Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, Tổ chức công tác kế toán  0987355792 nguyennga.tueba@gmail.com

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

7 Bạch Thị Huyên Thạc sĩ Kế toán, kiểm toán & PT kế toán tài chính 1, 2; Kế toán xây lắp, Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 0978988036  01682934045 bachthihuyen1988@gmail.com

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

8 Hoàng Văn Hải Thạc sĩ Khoa học kinh tế ứng dụng Kinh tế lượng 0912697605 hoanghai@tueba.edu.vn

Bộ mônThống kê kinh tế - Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế và QTKD

 

9 Dương Công Hiệp Thạc sĩ Kế toán doanh nghiệp Kiểm toán căn bản, Kế toán quốc tế 0978656909 conghiep.tueba@gmail.com

Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

10 Vũ Thị Minh Thạc sĩ Kế toán Nguyên lý kế toán; Kế toán hành chính sự nghiệp 0974522692 vuminh.stg@gmail.com

Bộ môn Kế toán tổng hợp - Khoa Kế toán - ĐH kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

11 Ngô Thị Hương Giang Tiến sĩ kinh tế Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp 0915215959 ngogiangqtkd@yahoo.com

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

12 Nguyễn Thị Linh Thạc sĩ Khoa học quản lý Quản trị nguồn nhân lực; Hành vi tổ chức; Luật an sinh xã hội; Quản trị dự án đầu tư; Quản trị kinh doanh 0973898378 nguyenthilinh759@gmail.com Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên
13 Ngô Thị Nhung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tâm lý học quản trị kinh doanh; Quản trị học 0989324854 ngonhungqtkd@gmail.com

Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

14 Âu Thị Diệu Linh Thạc sĩ Luật kinh tế Luật kinh tế, Luật thương mại, Pháp luật thị trường chứng khoán, Công pháp quốc tế 01686684456 dieulinh2710@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

15 Bùi Thị Ngân Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng Mua bán, sát nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp 0986546233 nganbui.vn@gmail.com

Bộ môn tài chính - Khoa Ngân hàng - tài chính - Đại học Kinh tế & QTKD

 

16 Nguyễn Vân Thịnh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tiếng anh cơ bản 1,2,3; Anh văn thương mại; Anh văn ngành TCKT 0919910116 thinhnv2010@gmail.com

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

17 Nguyễn Thị Hạnh Hồng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tiếng anh cơ bản 1,2,3, Anh văn thương mại 0987787660 hanhhong87na@gmail.com

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

18 Võ Thy Trang Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị dự án đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực 0915259889 thytrangkt@yahoo.com

Bộ môn PTHĐKD - Khoa Quản trị kinh doanh -  ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

19 Trần Thùy Linh Thạc sĩ Luật quốc tế- Luật so sánh Luật thương mại 1, Luật kinh tế 0989761083 dngbaolinh2@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

20 Dương Thanh Hà Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Marketing căn bản, Hành vi tổ chức, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng 0902386669 hadt@tueba.edu.vn

Bộ môn Marketing - Khoa Marketing thương mại và du lịch - ĐH kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

21 Phạm Thị Thanh Mai Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị dự án đầu tư, Phân tích hoạt động kinh doanh 0912804979 phamthanhmai1979@yahoo.com

Bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh - Khoa QTKD - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

22 Nguyễn Thị Kim Oanh Thạc sĩ Kế toán Kế toán quản trị, Kiểm toán nội bộ, Phân tích báo cáo tài chính 01675998620 nguyenkimoanh87@gmail.com

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

23 Nguyễn Thị Thu Thư Thạc sĩ Kế toán Kiểm toán căn bản, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tài chính 0972591683 thuthu.tueba@gmail.com

Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

24 Hà Thị Thanh Nga Thạc sĩ Kinh tế Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Thanh toán quốc tế 0981424450 hathithanhnga@tueba.edu.vn

Bộ môn Ngân hàng - Khoa ngân hàng tài chính - ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

 

25 Hà Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực 0949330585 hoalong07@gmail.com

Bộ môn QTDNCN - Khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

26 Nguyễn Thị Thùy Trang Thạc sĩ Luật học Luật ngân hàng, Luật tài chính, Pháp luật đại cương 0987858895 thuytrang.lkt@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

27 Nguyễn Hồng Hạnh Thạc sĩ Cử nhân tiếng anh ( Ths Quản trị kinh doanh Tiếng anh cơ bản 1,2,3 01689951807 nguyenhanhdhtn@gmail.com 

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

28 Trần Thị Bình An Thạc sĩ Luật kinh tế Luật đất đai, Luật kinh tế, Luật đầu tư 01689952385 tranbinhan250790@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

29 Nguyễn Hữu Thu Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Kế toán thuế, Kế toán hành chính sự nghiệp 0984792286 huuthu.tueba@gmail.com

Bộ môn Kế toán tổng hợp - Khoa Kế toán - ĐH kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

30 Nông Thị Kim Dung Thạc sĩ Kinh tế
 nông nghiệp
Kiểm toán căn bản 0985537268 nongdungqtkd@tueba.edu.vn hoặc nongdung8080@gmail.com

Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

31 Vũ Thị Quỳnh Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh, Marketing căn bản 0978550144 quynhanhvuhvtc@gmail.com

Bộ môn PTHĐKD - Khoa Quản trị kinh doanh -  ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

32 Mai Thanh Giang Thạc sĩ Kinh tế, tài chính ngân hàng Thị trường chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp 0982038709 maithanhgiangtctt@gmail.com

Bộ môn NL - TCTT - Khoa Ngân hàng - tài chính - Đại học Kinh tế & QTKD

 

33 Hoàng Nghiệp Quỳnh Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ Luật hôn nhân và gia đình, Luật hành chính, Xây dựng văn bản pháp luật 0912477826 hoangnghiepquynh78@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

34 Nguyễn Quang Huy Thạc sĩ Luật kinh tế Luật hiến pháp, Luật thương mại, Lý luận nhà nước và pháp luật 0983.995.035 nguyenquanghuy@tueba.edu.vn

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

35 Đồng Đức Duy Thạc sĩ Luật kinh tế Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Luật hình sự Việt Nam 1,2 01668885386 ducduy.law@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

36 Trần Văn Dũng Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Nguyên lý thống kê kinh tế 0912478951 tranvandung@tueba.edu.vn

Bộ môn Thống kê kinh tế - Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế và QTKD

 

37 Nguyễn Thị Phương Thúy Thạc sĩ Luật kinh tế Luật dân sự, Luật thương mại, Luật lao động 0912700339 tuebaphuongthuy@gmail.com

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

38 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Kế toán Những vấn đề lớn của thời đại, khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại 0989260126 thutrangtueba@gmail.com

Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐHKT & QTKD -  ĐHTN

 

39 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thạc sĩ Kế toán Kiểm toán nội bộ 0984122211 bichnguyen1910@gmail.com

Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

40 Đỗ Thị Thúy Phương Phó Giáo sư Kinh tế nông nghiệp Kiểm toán tài chính 0974286288     0912551531 thuyphuongkt.tueba@gmail.com

Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD

 

41 Nguyễn Thị Lan Anh Thạc sĩ Kinh tế Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 0917505366  0964527886 lananhkth@gmail.com

Bộ môn Kinh tế học - Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế và QTKD

 

42 Hoàng Thị Nguyệt Thạc sĩ Kế toán Kế toán quản trị, Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản 0986191213 nguyet.0811@gmail.com

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

43 Nguyễn Thị Nội Tiến sĩ Triết học

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, Xã hội học đại cương, Logic học đại cương

 

0989346178 noinguyen.tueba@gmail.com Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa khoa học cơ bản - ĐH kinh tế và QTKD
44 Nông Thị Thu Huế Thạc sĩ Ngôn ngữ anh Tiếng anh cơ bản 1,2,3, Anh văn thương mại 0975622800 hueulis@gmail.com

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

45 Dương Quế Linh Thạc sĩ LL&PPGD tiếng anh Tiếng anh chuyên ngành kế toán 0973095535 quelinh88@gmail.com

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

46 Vũ Việt Linh Thạc sĩ Kinh tế và quản lý Thị trường chứng khoán 0945666757 vvlinh@tueba.edu.vn

Bộ môn Kinh tế đầu tư - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và QTKD

 

47 Nguyễn Thị Tuân Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (bằng Đại học Kế toán) Kế toán tài chính 2, Tổ chức công tác kế toán, Kiểm toán căn bản 0982910859 nttuantueba@gmail.com

Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

48 Dương Thị Hương Liên Thạc sĩ Kế toán, kiểm toán & PT Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 0983584084 huonglientn@gmail.com

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

49 Lê Thị Yến Thạc sĩ Kinh tế đầu tư Kinh tế vi mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế 0988054924 ltyen@tueba.edu.vn

Bộ môn Kinh tế học - Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế và QTKD

 

50 Nguyễn Thị Hoài Thu Thạc sĩ Kế toán, kiểm toán & PT Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kế toán tài chính 0978425253 nguyenhoaithu2010@gmail.com

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

51 Đỗ Đức Quang Thạc sĩ Kế toán, kiểm toán & PT Tổ chức công tác kế toán 0985429688 quangtueba@gmail.com

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kế toán - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

52 Hồ Thị Tuyến Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nhập môn lập trình C, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL sever

 

0966802169 tuyenho0709@gmail.com Khoa CNTT - ĐH Công nghệ thông tin & TT
53 Nguyễn Thu Thủy Tiến sĩ Quản lý kinh tế Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Ngân hàng thương mại 0986466246 thuthuytn1211@gmail.com

Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 

54 Đoàn Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Toán rời rạc, Nhập môn lập trình C, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Cơ sở dữ liệu

 

0987944381 ngocdb.cntt@gmail.com Khoa CNTT - ĐH Công nghệ thông tin & TT - ĐH Thái Nguyên
55 Nguyễn Thị Tính Thạc sĩ Công nghệ thông tin Hệ quản trị CSDL, Kỹ thuật đồ họa, Nhập môn hệ điều hành 0986060186 nttinh@ictu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên

 

56 Nguyễn Kim Sơn Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; Tin học đại cương

 

0975910551 nkson@ictu.edu.vn Bộ môn Hệ thống thông tin - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên
57 Nguyễn Thị Oanh Thạc sĩ Công nghệ thông tin Toán rời rạc; Tin học đại cương 0981368808 ntoanh@ictu.edu.vn

Bộ môn Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên

 

58 Phạm Thị Liên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Tin học đại cương, Kỹ thuật đồ họa, Nhập môn hệ điều hành, Lập trình hướng đối tượng, Nhập môn lập trình C

 

0976882196 ptlien@ictu.edu.vn Bộ môn Hệ thống thông tin - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên
59 Lê Hoàng Hiệp Thạc sĩ Công nghệ thông tin Nhập môn Internet và Elearning, Nhập môn hệ điều hành, Cơ bản về mạng máy tính, An ninh mạng 0984666500 lhhiep@ictu.edu.vn

Bộ môn Mạng và truyền thông - Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH CNTT và truyền thông - ĐHTN

 

60 Hoàng Thị Cành Thạc sĩ Khoa học máy tính

Quản lý dự án phần mềm; Công nghệ phần mềm ứng dụng

 

01682324556 htcanh@ictu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH CNTT và truyền thông
61 Hoàng Thu Giang Thạc sĩ KHCB Tiếng anh cơ bản 0915212700 htgiang@ictu.edu.vn

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản - ĐH CNTT & TT

 

62 Nguyễn Thị Hoàng Lan Tiến sĩ Luật học

Luật hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp luật đại cương, Lý luận nhà nước và pháp luật

 

0912454656 hoanglan@dhsptn.edu.vn Khoa Giáo dục chính trị - ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
63 Nguyễn Thị Khương Tiến sĩ Triết học

Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

 

01649366616 khuongsptn@gmail.com Khoa Giáo dục chính trị - ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
64 Hoàng Thu Thủy Tiến sĩ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng của ĐCSVN 0977559266 chuhoanganhthu@gmail.com

Khoa Giáo dục chính trị - ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

 

65 Trần Thị Lan Tiến sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lịch sử các học thuyết chính trị, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

0983896296 lantrantn@gmail.com Khoa Giáo dục chính trị - ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
66 Đỗ Vũ Sơn PGS.TS

Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý

 

Trắc địa 0913371278 dovuson@dhsptn.edu.vn Khoa Địa lý - ĐH Sư phạm
67 Nghiêm Văn Long Thạc sĩ Địa lý học

Địa lý kinh tế - xã hội

 

0946556829 nghiemvanlong@dhsptn.edu.vn Khoa Địa lý - ĐH Sư phạm
68 Phạm Tất Thành Thạc sĩ

Địa lý tự nhiên

 

Bản đồ học 0974074007 phamtatthanh@dhsptn.edu.vn Khoa Địa lý - ĐH Sư phạm
69 Phạm Hữu Kiên Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật Vật lý 1,2 0973472364 phamhuukien@dhsptn.edu.vn

Khoa Vật Lý - ĐH Sư phạm

 

70 Đầu Thị Thu Thạc sĩ Tâm lý học Tâm lý học đại cương 0915462446 dauthithu@dhsptn.edu.vn

Khoa Tâm lý giáo dục - ĐH Sư phạm

 

71 Bùi Thị Kiều Giang Thạc sĩ Ngôn ngữ anh Tiếng anh cơ bản , Anh văn thương mại,  Anh văn ngành tài chính kế toán 0983368666 buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Bộ môn Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụng - ĐH nông lâm - ĐH Thái Nguyên

 

72 Mai Thị Ngọc Hà Thạc sĩ Toán ứng dụng

Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán

 

0962586083 maiha.bomontoan@gmail.com Trường đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
73 Hứa Thị Toàn Thạc sĩ Công nghệ thông tin Tin học đại cương 0984041052 huathitoan@gmail.com

Trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụng - ĐH nông lâm - ĐH Thái Nguyên

 

74 Đỗ Thị Lan PGS.TS Môi trường Đất 0983640105 dothilan@tuaf.edu.vn

Khoa môi trường - ĐH Nông Lâm

 

75 Nguyễn Đình Thi Thạc sĩ Trồng trọt Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội 0912500400 nguyendinhthi@tuaf.edu.vn

Bộ môn Quy hoạch tài nguyên - Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

 

76 Nguyễn Thị Lợi Tiến sĩ Trồng trọt Quản lý hành chính về đất đai 0915212968 nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

 

77 Nguyễn Quang Thi Thạc sĩ Quản lý đất đai

Thực hành Đăng ký và thống kê đất đai, Pháp luật và thanh tra đất đai, Định giá đất và bất động sản, Đăng ký và thống kê đất đai

 

0974459122 nguyenquangthu@tuaf.edu.vn Bộ môn Luật chính sách tài nguyên - Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH nông Lâm
78 Hà Đình Nghiêm Thạc sĩ Khoa học môi trường

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, Ô nhiễm môi trường, Cơ sở khoa học môi trường

 

01685360000 hadinhnghiem@tuaf.edu.vn Khoa môi trường - ĐH Nông Lâm
79 Nguyễn Thị Huệ Thạc sĩ Môi trường

Vi sinh vật, Quản lý môi trường, Kinh tế đất và môi trường 

 

0978566099 nguyenthihue@tuaf.edu.vn Khoa môi trường - ĐH Nông Lâm
80 Hoàng Thị Lan Anh Thạc sĩ Môi trường

Quan trắc và phân tích môi trường

 

0978066998 hoangthilananh@tuaf.edu.vn Khoa môi trường - ĐH Nông Lâm
81 Dương Thị Minh Hòa Thạc sĩ Môi trường

Phương pháp nghiên cứu và thống kê môi trường

 

0979132598 duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn Khoa môi trường - ĐH Nông Lâm
82 Chu Văn Trung Thạc sĩ Quản lý đất đai Viễn thám và GIS 0972458856 trung38dc@tuaf.edu.vn

Bộ môn Quy hoạch tài nguyên - Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

 

83 Vũ Thị Thu Lê Thạc sĩ Hóa phân tích Hóa học đại cương 0979220483 vuthithule@tuaf.edu.vn

Bộ môn Hóa - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

84 Phan Đình Binh Tiến sĩ Môi trường Trắc địa, Tiếng anh chuyên ngành 0984941626 phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

 

85 Dương Thế Phùng Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp Tư tưởng Hồ Chí Minh 0912552400 duongthephung@tuaf.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế - ĐH Nông Lâm

 

86 Vũ Thị Thu Loan Thạc sĩ Giải tích Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất thống kê 0913027849 vuthithuloan@tuaf.edu.vn

Bộ môn Toán Lý - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

87 Nguyễn Thị Thu Hương Thạc sĩ Sinh thái học Đa dạng sinh học, Sinh học đại cương 0916932698 nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Bộ môn Sinh - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

88 Dương Thùy Trang Cử nhân Xã hội học Xã hội học đại cương 0979008798 trangthuyduong@gmail.com

Bộ môn TV- Xã hội học - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

89 Ngô Thị Mây Ước Thạc sĩ Triết học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 0977426026 ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

Bộ môn Mác - Lê - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

90 Nguyễn Thị Thu Hương Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng anh cơ bản 1, Tiếng anh cơ bản 2, Tiếng anh cơ bản 3 0988111009 nguyenthithuhuowngnn@tuaf.edu.vn

Bộ môn Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụng - ĐH nông lâm

 

91 Đào Việt Hùng Thạc sĩ Hóa học Hóa học môi trường 0986454999 daoviethung@tuaf.edu.vn

Bộ môn Hóa - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

92 Kiều Văn Hòa Thạc sĩ Vật lý Vật lý 1,2 0912021320 kieuvanhoa@tuaf.edu.vn

Bộ môn Toán Lý - Khoa Cơ bản - ĐH Nông Lâm

 

93 Nguyễn Thi Quỳnh Trang Thạc sĩ Luật học Luật môi trường, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế; Luật thương mại 0986672879 quynhtranglaw.102@gmail.com

Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

94 Nguyễn Thị Thảo Thạc sĩ Tiếng anh

Tiêng anh cơ bản, Tiếng anh chuyên ngành

 

0976133949 nguyenthaodhtn@gmail.com Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Khoa học
95 Nguyễn Hải Ngân Thạc sĩ Luật học

Luật học so sánh, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật lao động, Luật hành chính, Tư pháp quốc tế

 

0943300184 haingantn84@gmail.com Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
96 Ma Thị Thanh Hiếu Thạc sĩ Luật dân sự và tố tụng dân sự

Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật tố tụng dân sự, Công pháp quốc tế, Luật dân sự

 

0982081385 - 0912748745 hieumtt@tnus.edu.vn Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
97 Dương Thị Xuân Quý Thạc sĩ Luật học Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự 01255163555 xuanquyduong@gmail.com

Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

98 Lê Thanh Huyền Thạc sĩ Luật học

Luật tố tụng hành chính, Luật hành chính, Luật hiến pháp

 

0962889359 lethanhhuyen103@gmail.com

Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

99 Nguyễn Thị Thu Hường Thạc sĩ Luật học Luật học so sánh, Luật ngân hàng, Luật thương mại, Luật lao động 0982357172 thuhuongluat@gmail.com

Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

100 Lê Văn Cảnh Thạc sĩ Xã hội học Xã hội học đại cương 0914723683 lecanh83@gmail.com

Khoa Luật và quản lý xã hội - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

101 Nguyễn Văn Tiến Thạc sĩ Lịch sử Pháp luật đại cương 0987066586 thewind787@gmail.com

Bộ môn Lịch sử - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

102 Nguyễn Thanh Huyền Thạc sĩ Quản lý hành chính công Quản trị nguồn nhân lực, Logic học đại cương 01674221772 thanhhuyen31282@gmail.com

Khoa Luật và Quản lý xã hội - Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

103 Trần Thị Hồng Tiến sĩ Quản lý khoa học và công nghệ Luật sở hữu trí tuệ, Luật tài chính công, Hệ thống thông tin quản lý 02083904311 0978427903 hong151283@gmail.com

Khoa Luật và Quản lý xã hội - Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

104 Đỗ Hằng Nga Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

Pháp luật đại cương, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

 

0967968273 ngatnu@gmail.com Bộ môn Lịch sử - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
105 Tống Thị Thu Trang Thạc sĩ Luật kinh tế

Luật thương mại, Luật an sinh xã hội, Luật cạnh tranh, Pháp luật về thị trường chứng khoán

 

0978233265 tongtrang84@gmail.com Khoa Luật và Quản lý xã hội - Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
106 Dương Thị Huyền Thạc sĩ Lịch sử thế giới

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam

 

0975702362 duonghuyensudhkh@gmail.com Bộ môn Lịch sử - ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
107 Hà Thị Thu Hiếu Thạc sĩ Khoa học thư viện

Thư viện học nâng cao, Hướng dẫn sử dụng thư viện thông tin

 

0989388509 hieuht@tnus.edu.vn Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Khoa học
108 Vũ Xuân Hòa Tiến sĩ

Vật liệu đông đặc và quang giao thoa

 

Thiết bị dạy học môn Vật lý THCS 01695506722 hoavx@tnu.edu.vn Khoa Vật lý và công nghệ - ĐH Khoa học
109 Nông Thị Thu Huyền Thạc sĩ Kinh tế đầu tư Pháp chế thư viện 0967425678 nthuyen@tnu.edu.vn

Phòng Hành chính - Tài vụ - Trung tâm Học Liệu - ĐHTN

 

110 Phùng Ngọc Sáng Thạc sĩ Quản lý giáo dục Thông tin học nâng cao, Biên mục mô tả 0989308796 pnsang@tnu.edu.vn Bộ phận Dịch vụ thông tin - Phòng Công tác nghiệp vụ - Trung tâm Học liệu - ĐHTN

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182