Gửi thông tin phản hồi đến Trung tâm Đào tạo từ xa

Lưu ý:

  • Các thông tin phản hồi được phân quyền. Chỉ có giảm đốc Trung tâm Đào tạo từ xa kiểm soát toàn bộ thông tin phản hồi.
  • Nội dung trả lời có thể không gửi lại.
  • Cảm ơn các bạn học viên đã phản hồi để đóng góp cho Trung tâm phát triển!

Khai giảng tại Hà Nội

Ngày 07/04/2024

Khai giảng tại Hồ Chí Minh

Ngày 21/04/2024

Khai giảng

tại các địa điểm khác.

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182