Tư vấn tuyển sinh

BỘ PHẬN TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

BỘ PHẬN TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

                                                 BỘ PHẬN TUYỂN SINH, TẠO NGUỒN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

Di động

Email

Ghi chú

1

TS. Trương Hữu Dũng

Phó Giám đốc

02083.848.909

0912.221.821

thdung@tnu.edu.vn

 

2

ThS. Bùi Thị Thu Trí

Phụ trách bộ phận

02083.646.111

0961.555.098

buitri.dec@tnu.edu.vn

 

 

         


1.        
Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà T1 – Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
2.        Tổ 1 – Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
3.        Điện thoại liên hệ: 02083.646.111
4.        Website của Trung tâm: dec.tnu.edu.vn

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182