Mysite - Trung tâm Đào tạo từ xa - ĐHTN

Nguyễn Hữu Công
Nguyễn Hữu Công

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp

Đại học Thái Nguyên

conghn@tnu.edu.vn

Trần Tuệ An
Trần Tuệ An

Giảng viên

Hà Nội

ttan@uneti.edu.vn

Hoàng Ngọc Bích
Hoàng Ngọc Bích

Giảng viên

Bản Ngoại - Đại Từ - Thái Nguyên

hnbich@ictu.edu.vn

Nguyễn thị Dung
Nguyễn thị Dung

Giảng viên thỉnh giảng

Phú Lương-Đông Hưng-Thái Bình

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182