Ba công khai

Ba công khai 2022-2023
Ba công khai 2022-2023

Phần I: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 1.1 Cam kết chất lượng giáo dục Biểu 17 1.2 Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo,...

Ba công khai 2021-2022
Ba công khai 2021-2022

Phần I: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 1.1 Cam kết chất lượng giáo dục Biểu 17 1.2 Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo,...

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182