Ban giám đốc

Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên

 

Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Hữu Công

- Điện thoại: 0913 589 758

- Email: conghn@tnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc: TS. Trương Hữu Dũng

- Điện thoại: 0912 221 821

- Email: thdung@tnu.edu.vn

Phó Giám đốc: TS. Đoàn Đức Hải

- Điện thoại: 0913 089 612

- Email: haidd@tnu.edu.vn

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182