Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết môn học của các chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao

Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết môn học của các chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao

 

Thực hiện đề án phát triển chương trình đào tạo trọng điểm trình độ đại học theo định hướng chất lượng cao, chiều ngày 25/02, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tập huấn về xây dựng đề cương chi tiết môn học của các chương trình đào tạo trọng điểm trình độ đại học cho hơn 300 cán bộ, giảng viên tham gia xây dựng 15 chương trình đào tạo trọng điểm đã được phê duyệt. PGS.TS Nguyễn Hữu Công -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã dự và chỉ đạo Hội nghị. (ảnh dưới)

27-2-2020-TH-1.jpg

Nghị quyết TW 8 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây được xem như là định hướng chiến lược về phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo trong điều kiện hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các trường đại học đẩy mạnh quá trình liên kết đào tạo, nhập khẩu các chương trình đào tạo chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của người học.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ở một số ngành đào tạo có thế mạnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập, Đại học Thái Nguyên luôn không ngừng đổi mới để theo kịp với xu thế phát triển. Chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao được lựa chọn để đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu đó. Chương trình được xây dựng phát triển từ chương trình đại học cùng chuyên ngành, phát triển các chương trình có tính liên ngành, có tham khảo các chương trình tiên tiến trong và ngoài nước với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết.

15 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao trình độ đại học bao gồm có 11 chương trình đào tạo đơn ngành: Sư phạm Toán học, Giáo dục tiểu học (Trường Đại học Sư phạm), Tự động hoá xí nghiệp công nghiệp, Cơ điện tử (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp), Quản trị Kinh doanh khách sạn và du lịch (Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh), Điều dưỡng (Trường Đại học Y Dược), Thú y, Công nghệ Thực phẩm (Trường Đại học Nông Lâm), Dịch vụ pháp luật (Trường Đại học Khoa học), Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông), Ngôn ngữ Anh (Khoa Ngoại ngữ).

04 chương trình đào tạo liên ngành bao gồm: Phân tích đầu tư tài chính (Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh), Nông nghiệp công nghệ cao (Trường Đại học Nông Lâm), Kỹ thuật xét nghiệm y sinh (Trường Đại học Khoa học), Thương mại điện tử và marketing số (Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông).

27-2-2020-TH-2.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị

Về việc xây dựng chương trình đào tạo trọng điểm trình độ đại học theo định hướng chất lượng cao, Đại học Thái Nguyên quán triệt các đơn vị thực hiện cần đảm bảo 4 nguyên tắc đó là: tính quốc tế, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho vùng và cả nước, phù hợp với sứ mệnh của đơn vị và tính hiệu quả.

Được triển khai từ cuối năm 2019, Đề án phát triển chương trình đào tạo trọng điểm trình độ đại học theo định hướng chất lượng cao của Đại học Thái Nguyên đã tích cực được triển khai thực hiện. Theo lộ trình, trong tháng 4 năm 2020, việc xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết môn học sẽ được hoàn thành và triển khai kế hoạch tuyển sinh ngay trong năm 2020./.

Thanh Loan – TNU Media

Nguồn gốc sưu tầm: http://tnu.edu.vn/tap-huan-xay-dung-de-cuong-chi-tiet-mon-hoc-cua-cac-chuong-trinh-dao-tao-trong-diem-dinh-huong-chat-luong-cao-dn20401.html

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182