Quy chế - Quy định

Quy chế - Quy định

Các quy chế về đào tạo từ xa

1. Thông tư số: 10/2017/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/202017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

2. Quyết định 178/QĐ-ĐHTN ngày 30/1/2019 Ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên 

Đính kèm:

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182