TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG TRONG PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 -2022

      Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) phát động đợt thi đua năm học 2021-2022 với chủ đề: “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 -2022”. Bộ GD&ĐT nêu rõ, mục tiêu thi đua năm học 2021-2022 là toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

      Trên cơ sở đó, ĐHTN đã triển khai phát động thi đua năm học 2021-2022 đến các đơn vị thành viên; Trường CĐ KT-KT; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và các đơn vị thuộc và trực thuộc. Nhằm hiện thực hoá mục tiêu trên, Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐHTN đã thường xuyên phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, ĐHTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học viên trong đơn vị nhằm khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong phòng, chống đại dịch Covid-19; góp phần vào phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

      Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐHTN luôn chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 và trong thời gian tiếp theo. Trung tâm đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động; khắc phục mọi khó khăn, tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo, thi, đánh giá trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường; kịp thời đề xuất những giải pháp, phương pháp tổ chức đào tạo nhằm tháo gỡ khó khăn nhằm đối phó với đại dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện đồng bộ, đầy đủ các yêu cầu của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và thi, chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động.

Thi online
Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐHTN tổ chức thi online

      Trong năm học 2021 – 2022, Trung tâm luôn quan tâm công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Chủ động hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình tổ chức dạy và học trực tuyến. Chú trọng công tác động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học viên  nâng cao ý thức công dân, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và chung sức, đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học viên; không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong các cơ sở đào tạo; phối hợp tốt với ngành y tế tại địa phương tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên kịp thời, đầy đủ.

      Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học của Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐHTN đã đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid -19 vừa đảm bảo quyền lợi cho học viên; thiết thực, kịp thời, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Nguồn – Bùi Thị Thu Trí – Bộ phận Tuyển sinh, Truyền thông và QLSV

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182