Từ tháng 3, bằng tốt nghiệp không còn ghi "chính quy", "tại chức"

Từ 1/3/2020, hình thức đào tạo "chính quy", "tại chức", "từ xa"...sẽ chỉ được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước.

Tự học suốt đời quan trọng hơn văn bằng khá giỏi

Tuyển dụng dựa trên năng lực và thế mạnh của ứng viên, việc phân loại bằng cấp không phải là tiêu chí hay điều kiện.

Không còn phân biệt bằng đại học chính quy hay tại chức

Từ ngày 1/7/2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (được Quốc hội thông qua tháng 11/2018) bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm đáng chú ý.

Văn bằng đại học các nước được ghi như thế nào?

Ở nhiều nước trên thế giới, văn bằng do các trường quyết định. Hình thức đào tạo gần như không được thể hiện nhưng có ghi xếp loại.

BỘ PHẬN LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Điện thoại: 02803.64.89.89
Hotline: 0912.221.821
Email: dec@tnu.edu.vn