Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 19/9/2022, Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Toàn cảnh đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa, nhiệm kỳ 2022 - 2025Toàn cảnh đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên, hiện nay chi bộ có 12 đảng viên. Trong đó, có 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí có trình độ cử nhân lý luận chính trị, 03 đồng chí có trình độ tiến sĩ, 08 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 01 đồng chí có trình độ cử nhân.

Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật; nâng cao tính tiền phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Trong sinh hoạt chi bộ, luôn chú ý cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đơn vị. Công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ công tác và sinh hoạt được thực hiện tốt…

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, dưới sự chỉ đạo của chi bộ, Trung tâm đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy tổ chức; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và của các Bộ phận. Với mục đích chuyên môn hóa, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và triển khai công việc đạt hiệu quả cao, thành lập 2 phòng chức năng gồm phòng Chuyên môn và phòng Tổng hợp. Sắp xếp lại nhân sự vào các phòng chức năng cho phù hợp với trình độ chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên phát triển tối đa năng lực làm việc.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm: Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên để tổ chức đào tạo theo hình thức từ xa (chương trình E-learning và truyền thống). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn theo nhu cầu người học. Quản lý văn bằng, chứng chỉ cho người học theo qui chế đào tạo từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các qui định của pháp luật.  Chi bộ đã chỉ đạo công tác đổi mới quản lý và tổ chức đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, tổ chức các Hội thảo, Hội nghị, các chuyên đề liên quan công tác chuyên môn thu được nhiều kết quả. Do đó chất lượng đào tạo từ xa từng bước được nâng cao, tạo được lòng tin học viên và xã hội.. 

Công tác thi đua khen thưởng được gắn với các tiêu chí thi đua đã động viên thúc đẩy các phong trào, từng cán bộ nhân viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác quản lý luôn có sự đổi mới và cải tiến. Các hoạt động văn hoá - văn nghệ… được duy trì phát triển; an ninh chính trị - trật tự an toàn trong Trung tâm luôn được giữ vững ổn định. Xây dựng tập thể đoàn kết nội bộ - kiên quyết xử lý những biểu hiện gây chia rẽ, bè phái, đưa thông tin thất thiệt làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo kỷ cương trong đơn vị.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ này là: “Lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Trung tâm, tạo điều kiện để toàn đơn vị tích cực đổi mới, xây dựng mối đoàn kết, củng cố đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hoá. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và Nghị quyết các cấp Đảng và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt các nội quy, quy chế; tiếp tục cải tiến công tác quản lí hành chính, quản lí chuyên môn, quản lí nhân lực cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.”.

Chi bộ thực hiện phổ biến và quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hộiĐồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy ĐHTN phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, chi bộ cần vận dụng linh hoạt và phát huy tối đa hơn nữa trí tuệ của tất cả các thành viên trong tập thể để tham mưu cho lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả, đồng chí Trương Hữu Dũng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Thị Kim Thu giữ chức Phó Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa, nhiệm kỳ 2022 – 2025Đồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên chụp ảnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xaĐồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên chụp ảnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182